Máy đo độ rung Kanomax 4200

  • Nguồn: 2 pin AAA hoặc bộ điều hợp AC

     

  • Kích thước: 5.7″(H)x1.9″(W)x0.9″(D) Case is 12″x18″x3″ (8lbs)

     

  • Trọng lượng: 3.0lbs (136 g)
Danh mục: