Máy đo độ rung Huatec HG-5010

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ: Hoạt động:  0 o C đến 50  o C
  • Bảo quản:  -20  o C đến 70  o C
  • Độ ẩm:  90% không ngưng tụ
Danh mục: