Máy đo độ ồn TES-660A

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi động rộng từ 70 đến 140dB đầy đủ
  • Đo đồng thời 3dB, 4dB, 5dB hoặc 6dB
  • An toàn nội tại (660A)
  • Trọng số tần số: A, C và Z, Loại 2
Danh mục: