Máy đo độ ồn môi trường Nor139

Nhà sản xuất:
  • Đo mức trọng số A đồng thời với mức trọng số C hoặc Z
  • Phát hiện song song SPL, Leq, Lmin, Lmax, LE và Lpeak
  • Dải động 120 dB cho thiết bị “một dải”
  • Đo mức độ rò rỉ lên đến 140 dB
  • Phát hiện song song các hằng số thời gian F, S và I
  • Giao diện nối tiếp USB 2.0 và RS-232 tốc độ cao
Danh mục: