Máy đo độ nhớt Ametek Brookfield DV2T (hay XD V2TLVTJ00E00)

Nhà sản xuất:

♦ Khoảng đo : 15 ~ 6.M ( 1M = 1.000.000 cPs)

♦ Độ chính xác : ±1.0% thang đo

♦ Độ lặp lại : 0.2% thang đo.

♦ Tốc độ khuấy và số bậc : 0.1 – 200 vòng / phút với 200 bậc tốc độ.

♦ Phần mềm : PG Flash software

Danh mục: