Máy đo độ mặn HM666

Nhà sản xuất:
  • Đo độ mặn, nhiệt độ nước
  • Phạm vi từ 0.00ppt-9.99ppt
  • Độ chính xác: +1-3%F.S
  • Phạm vi đo nhiệt độ: 0 ~ 60℃