Máy đo độ dày lớp sơn bột Defelsko PosiTector PC

  • Phạm vi: 20-100 μm (0,8 – 4,0 mils)
  • Độ phân giải: 1 μm (0,1 triệu)
  • Độ chính xác: ± 5 μm (± 0,2 triệu)
  • Thời gian đo lường: 1 – 3 giây
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.