Máy đo độ dày lớp phủ Huatec MT 2805

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ chà: 37 ± 1 chu kỳ / phút
  • Cài đặt thời gian mài mòn tối đa: 9999
  • Độ dày mẫu: 0-25 mm