Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko Positest DFT

Nhà sản xuất:
  • Phép đo nhanh, có thể lặp lại – hơn 60 lần đọc mỗi phút
  • Sẵn sàng đo lường – Không cần điều chỉnh cho hầu hết các ứng dụng
  • Điều chỉnh hiệu chuẩn 0 hoặc 1 điểm cho các ứng dụng phức tạp
  • Trung bình trên màn hình lên đến 99 lần đọc
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.