Máy đo độ dày lớp DeFelsko PosiTector PC

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 20-100 μm (0,8 – 4,0 mils)
  • Độ phân giải: 1 μm
  • Sự chính xác: ± 5 μm