Máy đo độ dày lớp DeFelsko PosiTector 6000 NAS1

Nhà sản xuất:
  • Phép đo nhanh, có thể lặp lại – hơn 60 lần đọc mỗi phút
  • Sẵn sàng đo lường – Không cần điều chỉnh cho hầu hết các ứng dụng
  • Điều chỉnh hiệu chuẩn 0 hoặc 1 điểm cho các ứng dụng phức tạp
  • Trung bình trên màn hình lên đến 99 lần đọc