Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno MD/C

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LED sáng
  • Công thái học, bền, thiết kế chắc chắn để vận hành dễ dàng
  • Phạm vi rộng cho quy mô gỗ (6-25%)
  • Được xây dựng trong chỉnh sửa cho 2 nhóm gỗ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.