Máy đo độ ẩm gỗ MC-7806

Nhà sản xuất:

Máy đo độ ẩm gỗ MC-7806 được sử dụng để đo độ ẩm:
Ngành sản xuất nội thất
Bảo dưỡng gỗ
Ngành mây tre đan
Ngành sản xuất giấy
Đo độ ẩm dược liệu y học cổ truyền