Máy đo độ ẩm gỗ Laserliner 082.333A

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động
    • 0 đốt 40 ° C
  • Nhiệt độ bảo quản
    • -10 ° C, 60 ° C
  • Nguồn cấp
    • 9V