Máy đo độ ẩm gỗ Delmhorst KIL-MO-TROL

Nhà sản xuất:
  • Delmhorst KIL-MO-TROL có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lò sấy khô, sấy khô trước hoặc sấy khô bằng không khí.