Máy đo điện trở cách điện Extech MG300

  • Điện trở cách điện từ 0,001MΩ đến 4000MΩ
  • Tự động xả điện áp điện dung
  • Khóa Power On Chức năng cho hoạt động rảnh tay
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.