Máy đo điện áp Testo 750-3

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LED toàn diện, được cấp bằng sáng chế
  • Phù hợp với DIN EN 61243-3: 2010 và CAT III
  • Với ngọn đuốc thực tế để đo điểm chiếu sáng
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.