Máy đo điểm sương AZ8726 AT A

Nhà sản xuất:

Nhiệt độ. phạm vi: -20 ~ + 50ºC (- 4 ~ + 122ºF)
Phạm vi% RH: 0 ~ 100% RH
Phạm vi blub ướt: -21 .6 ~ 50 .0ºC (-6 .9 ~ 122ºF)
Phạm vi điểm sương: -78. 7 ~ 50 .0ºC (-109 .7 ~ 122ºF)