Máy đo CO2 PCE-CMM 10

Nhà sản xuất:

– Đo CO2
– Hoạt động của pin
– Vượt quá giới hạn
– Màn hình có đèn nền
– Nhiệt độ không khí