Máy đò chất lượng không khí Temtop LKC-1000S+ (9-IN-1)

Nhà sản xuất:
  • Chỉ số kỹ thuật đo ug / m3 PM10
  • Phạm vi: 0-999ug / m3
  • Độ phân giải: 0.1ugm3

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.