Máy đo chất lượng không khí Hti HT 9600 PM2.5 (Đo bụi không khí)

Nhà sản xuất:
  • Đo nồng độ bụi PM2.5 và PM10 với 2 kênh
  • Màn hình hiển thị màu sắc mức độ ô nhiễm.
  • Đếm các hạt bụi, nhiệt độ và độ ẩm.
  • Độ chính xác đo cao, hiệu suất ổn định và hoạt động đơn giản.