Máy đo cách điện Chauvin Arnoux CA 6524

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra điện áp từ 50 V đến 1000 V / 200 GΩ
  • Chế độ hoạt động: thủ công, Khóa, thời lượng và PI / DAR – Xác định
  • Kiểm tra liên tục với 200 mA / 20 mA với bảo vệ tích cực mà không cần cầu chì

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.