Máy đo ánh sáng Delta Ohm HD2302.0

Nhà sản xuất:

Luxmeter di động để đo độ rọi, độ chói, PAR, độ chiếu xạ

Đo nhiều giá trị ánh sáng khác nhau

Cảm biến có thể thay đổi

Nhiều loại cảm biến

Made in Italia