Máy đo ánh sáng bức xạ Delta Ohm HD2102.2 (có ghi dữ liệu)

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiều giá trị ánh sáng khác nhau
  • Cảm biến có thể hoán đổi cho nhau
  • Nhiều loại cảm biến
  • Bộ ghi dữ liệu
  • Kết nối PC qua cổng RS-232 và USB