Máy đo 5 trong 1 pH, độ mặn, EC, TDS, nhiệt độ EZ-9909 SP

Nhà sản xuất:
  • Đo độ mặn
  • Đo độ pH
  • Đo độ dẫn điện
  • Đo nhiệt độ
  • Đo nồng độ chất rắn hòa tan
  • Ứng dụng trong nông nghiệp, thủy sản