MÁY CÂN MỰC LASER MAKITA SK209GDZ

Công suất đầu ra 1mW hoặc thấp hơn

Bước sóng 515 nm

Độ rộng 2.5 tại 10m

Vùng hiển thị phương thẳng đứng ±2°

Số đường laser3 đường