Máy cân bằng laser Laserliner 053.200A

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác: ± 1 mm / 10 m
  • Sự tự tin cấp: ± 5 °
  • Cấp độ: Tự động ngang và dọc