Máy ảnh nhiệt Fluke TiR32

Nhà sản xuất:

Cung cấp hình ảnh rõ ràng, sắc nét cần thiết để tìm ra vấn đề nhanh với cảm biến 320 x 240.