Kẹp dòng AC Fluke i3000s Flex

Nhà sản xuất:
  • Đường kính ruột dẫn tối đa 178 mm (7 in.)
  • Xếp hạng an toàn CAT III 600 V