Impact Ball Nor279

Nhà sản xuất:
  • Quả cầu rỗng
  • Đường kính ngoài 178mm và độ dày 32mm
  • Vật liệu cao su silicone
  • Khối lượng tương đương 2,5 kg (+/- 0,1kg)
  • Hệ số thay thế ở 0,8 (+/- 0,1)
Danh mục: