Hướng dẫn sử dụng máy phân tích trở kháng

Máy phân tích trở kháng được sử dụng để phân tích các phần tử điện dung và cảm ứng. Phần này hướng dẫn cách thiết lập công cụ Impedance Analyzer để nắm bắt trở kháng và pha của tụ điện chung trên một dải tần số mặc định.

Nó sử dụng các công cụ Máy tạo dạng sóng và Máy hiện sóng cùng với một điện trở tham chiếu bên ngoài có giá trị được xác định từ bảng liên quan đến phạm vi điện dung hoặc độ tự cảm của thiết bị được thử nghiệm (DUT).

Bảng này được trình bày ở bên phải. Khi thiết bị Phân tích trở kháng được khởi động, Máy hiện sóng và Máy tạo dạng sóng sẽ dừng nếu chúng đang chạy và trạng thái của chúng hiển thị “Bận”. Các Impedance Analyzer thiết bị kiểm soát các thiết bị này trong khi chạy.

Xem danh mục máy đo trở kháng của chúng tôi tại TKTech..

Trả lời