Hướng dẫn sử dụng máy đo điện từ trường

Cách sử dụng máy đo điện trường từ trường

  1. Bước 1: Mở nắp pin, cho pin vào, đảm bảo máy đủ pin để hoạt động.
  2. Bước 2: Nhấn nút nguồn để mở hoặc tắt nguồn.
  3. Bước 3: Nhấn nút Units để chọn đơn vị cần đo.
  4. Bước 4: Nhấn nút Hold Alarm để chọn chế độ giữ (Hold Mode)
  5. Bước 5: Nhấn nút Max/AVG để đổi kiểu hiển thị AVG hoặc Max.

Xem các dòng máy đo điện từ trường đang bán trên tktech của chúng tôi.

Trả lời