Hệ thống camera đo thân nhiệt Fotric 226B để sàng lọc sốt với AI

Nhà sản xuất:
  • Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc, quét lên đến 3.600 người mỗi giờ *
  • AI chỉ phát hiện các đặc điểm trên khuôn mặt, với các cảnh báo tự động nằm ngoài ngưỡng đặt trước