Hệ thống camera đo thân nhiệt Fotric 226B để sàng lọc sốt với AI

Nhà sản xuất:
  • Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc, quét lên đến 3.600 người mỗi giờ *
  • AI chỉ phát hiện các đặc điểm trên khuôn mặt, với các cảnh báo tự động nằm ngoài ngưỡng đặt trước
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.