Thuốc thử Axit Cyanuric Hanna HI93722-01

980.930

Nhà sản xuất:
  • Dùng cho máy đo COD nước thải
  • Đo và phân tích iot
  • Thử dựa theo phương pháp DPD
  • Sử dụng 100 lần
Thuốc thử Axit Cyanuric Hanna HI93722-01
Thuốc thử Axit Cyanuric Hanna HI93722-01

980.930