Fluke 317/319 Clamp Meters

Nhà sản xuất:
  • Đo lường chính xác thấp nhất có độ chính xác cao 40A – Đo lường độ chính xác cao, độ phân giải cao 0,01A
  • Các kẹp mỏng, nhẹ và di động, khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong các không gian nhỏ, hạn chế
  • Màn hình đèn nền lớn tạo điều kiện cho các bài đọc trong môi trường tối