Ampe kìm Fluke 317/319 Clamp Meters

Nhà sản xuất:
  • Đo lường chính xác thấp nhất có độ chính xác cao 40A
  • Đo lường độ chính xác cao, độ phân giải cao 0,01A
  • Kẹp mỏng nhỏ đo nơi nhỏ hẹp
  • Đèn nền đo nơi ánh sáng yếu
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.