FLIR T540

Camera nhiệt flir t540 với độ phân giải cao lên đến 464 x 348 pixel

Camera nhiệt flir t540 với độ phân giải cao lên đến 464 x 348 pixel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *