Extech PQ3350-3: Máy phân tích sóng hài & công suất 3 pha

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LCD có đèn nền lớn hiển thị tới 35 thông số trong một màn hình
  • Kẹp khi đo công suất True RMS với màn hình Harmonics trên màn hình
  • Hiển thị đồng thời Sóng hài và Dạng sóng
  • Hiển thị dạng sóng với giá trị đỉnh (1024 mẫu / chu kỳ)
  • Phân tích tổng méo hài (THD-F)

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT