Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200

4.625.900

Nhà sản xuất:
  • Sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200.
  • 3 đầu vào vào High, Low và Guard.
  • Có núm điều chỉnh.
Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200
Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200

4.625.900

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.