Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200

4.625.900

Nhà sản xuất:
  • Sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200.
  • 3 đầu vào vào High, Low và Guard.
  • Có núm điều chỉnh.
Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200
Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200

4.625.900