Đồng hồ vạn năng Smartsensor ST833A (1000V, true RMS)

Nhà sản xuất:
  • Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và cấu trúc nhỏ gọn,
  • Phương pháp sử dụng rất đơn giản và có thể được sử dụng trong một thời gian dài.
  • Dữ liệu được lưu trữ