Đồng hồ vạn năng PEAKMETER PM8229

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 40 ℃
  • Đo Dải điện trở: 400 ohm ~ 40M ohm
  • Kích thước: 204 x 93 x 57mm