Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1020R (200A/1000V)

Nhà sản xuất:
  • Màn hình lớn với 6000 lần đếm với đèn nền
  • Đo True RMS
  • Chức năng MIN / MAX
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.