Đồng hồ vạn năng Chauvin Arnoux CA 5293

Nhà sản xuất:
  • Số đo phụ: 3 số đo + số đo chính
  • Lưu trữ đo lường: 30.000
  • Trọng lượng: 570 g