Đồng hồ vạn năng Chauvin Anoux CA 5292

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo AC: 1 A đến 1000 A
  • Phạm vi đo DC: 1 A đến 1300 A
  • Kẹp: 1 x Ø 39 mm / 2 x Ø 25 mm