Đồng hồ vạn năng bỏ túi Amprobe PM51A

Nhà sản xuất:
  • Các chức năng: Điện áp AC & DC, điện trở, liên tục w / tiếng bíp, điện dung, tần số
  • Autoranging w / 7 chức năng đo
  • 27 phạm vi đo

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.