Điện trở đất, nguyên lý đo điện trở đất

Máy đo điện trở đất thực hiện các phép đo điện trở đất bằng phương pháp rơi điện thế (hay còn gọi là rơi tiếp điểm). Đây là phương pháp để đạt được giá trị điện trở đất “Rx” bằng cách áp dụng dòng điện xoay chiều “I” giữa đối tượng đo “E” (điện cực đất) và “H (C ) “(điện cực dòng) và tìm ra sự khác biệt điện thế ” V “giữa” E “(điện cực đất) và” S (P) “(điện cực điện thế).

Đo điện trở đất là phương pháp để đảm bảo hệ thống nối đất chống sét làm việc hiệu quả nhất để chống cháy giật khi có sét. Để thực hiện, ta phải xác định được điện trở nối đất của hệ thống tiếp địa và nối đất của vỏ các thiết bị điện hoặc cột tiếp địa độc lập.

Điện trở đất, nguyên lý đo điện trở đất

Đo lường đơn giản (2 dây)

Đo lường đơn giản (2 dây)

Đo lường chính xác (3 dây)

Đo lường chính xác (3 dây)

Đo lường chính xác (4 dây)

Đo lường chính xác (3 dây)

Định nghĩa điện trở đất: Điện trở được cung cấp bởi điện cực nối đất đối với dòng điện nối đất được gọi là điện trở đất hoặc điện trở của đất. Điện trở đất chủ yếu ngụ ý điện trở giữa điện cực và điểm có điện thế bằng không. Về mặt số lượng, nó bằng với tỷ lệ của thế điện nối đất với dòng điện bị tiêu tán bởi nó. Điện trở giữa tấm tiếp đất và mặt đất được đo bằng phương pháp rơi điện thế.

Điện trở đất, nguyên lý đo điện trở đất

Nguyên lý đo điện trở đất bằng phương pháp này là ta truyền một dòng điện vào trong mạch đi từ đồng hồ đo – cọc nối đất – điện cực dòng – đồng hồ đo. Nên để khoảng cách giữa các điện cực sao cho xa nhau nhất có thể, điện cực dòng nên được đặt cách tối thiểu 10 lần chiều dài cọc nối đất được đo. Thông thường, khoảng cách này là 40m.

Trả lời

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.