Đầu Panme điện tử Mitutoyo 148-504

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0 – 13 mm
  • Kết thúc trục chính: Phẳng
  • Đường kính thân: 9,5 mm