Đầu dò thâm nhập Delta OHM TP49AP.I

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi -50 +200 ° C
  • Thân Ø 3 mm, dài 70 mm.