Đầu dò thâm nhập Delta OHM TP49AC.I

Nhà sản xuất:
  •  Cảm biến Pt100
  • Phạm vi -70 +250 ° C
  • Thân cây Ø 4 mm, dài 150 mm.