Đầu dò T/C đo bề mặt (T/C Type K)

2.100.000

Nhà sản xuất:

Cần có đầu dò T/C để đo bề mặt (T/C Loại K)

Tay cầm không dây (0554 0189) và mô-đun không dây (0554 0188) để sử dụng đầu dò vô tuyến và có thể đặt hàng tùy chọn.

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Đầu dò T/C đo bề mặt (T/C Type K)
Đầu dò T/C đo bề mặt (T/C Type K)

2.100.000